صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۳ فوریه ۲۰۲۱

‏۹ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۷ جولای ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۷ مارس ۲۰۱۶

‏۴ مارس ۲۰۱۶

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵