صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۴ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۵ مئی ۲۰۱۸

‏۳۰ مارس ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۱۶ جولای ۲۰۱۷

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۲۴ مئی ۲۰۱۷

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶

‏۳ مئی ۲۰۱۶

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۵

‏۳ مئی ۲۰۱۴