آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۸ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹

‏۶ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷

‏۶ ژانویه ۲۰۱۷