صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه