«رامیان بؤلگه‌سی» نوسخه‌لری‌نین آراسینداکی فرقلری

 
 
==ایداری بولونوش==
* [[بخش مرکزی شهرستان مینودشترامیان]]
* شهر: مینودشت و [[گالیکش]].
** [[دهستان ینقاقدلند]]
* [[بخش مرکزی شهرستان مینودشت]]
** [[دهستان چهل‌چایقلعه‌میران]]
شهر: [[رامیان]] و [[دلند]]
** [[دهستان قلعه قافه]]
* [[بخش گالیکشفندرسک]]
** [[دهستان کوهسارات]]
** [[دهستان قلعهفندرسک قافهجنوبی]]
 
** [[دهستان کوهساراتفندرسک شمالی]]
شهر: [[مینودشت]]
شهر: [[خان‌ببین|خان ببین]]
* [[بخش گالیکش]]
** [[دهستان قراولان]]
** [[دهستان نیلکوه]]
** [[دهستان ینقاق]]
شهر: [[گالیکش]]
 
==قایناقلار==