شابلون:Formatnum: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

هئچ بیر دییشدیر خلاصه‌سی
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
<strong class="error">ازبیر دونقطهبیرینین اوستونده ایکی نوقطه ایله (<tt>:</tt>) برای فراخوانی مستقیم [[mw:Help:Magic words|واژهسیحیرلی جادوییکلمه‌‌نی]] استفادهچاغیرماق کنیداوچون وایستیفاده ازائدین و خطدیک عمودیخطدن (<tt>|</tt>) جای دونقطه استفادهایکی کنیدنوقطه تایئرینه الگوایستیفاده راائتسز فراخوانیشابلون کنیدچاغیریلار.</strong><noinclude>
{{توضیحات|content=
پیام خطا زمانی که مردم برای فراخوانی [[mw:Help:Magic words#Formatting]] تلاش می‌کنند به آنها نمایش داده می‌شود تا آنها را از تفاوت بین الگوها و واژه‌های جادویی مطلع کند.
 
== همچئنین باخ ==
== جستارهای وابسته ==
* {{tl|DEFAULTSORT}}
}}