موقاویمت: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

==پارالل و سری رئزیستورلار==
 
'''سری''' باغلامادا توپلام دیرنچ،رئزیستور، دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین بیربیر یؽغماسؽدؽر:
 
:[[فایل:resistors in series.svg|سول|thumb|هامؽسؽندا فرق‌سیز الکتریک آخؽنتؽ‌سؽ اولان اوج‌اوجا باغلی دیرنچ‌لررئزیستور‌لر]]
 
:<math>R_\mathrm{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n.</math>
 
سری باغلامادا،آخؽم دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین آراسؽندا عئینی و فرقسیز اولاراق، ولتاژ دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین اوجوندا بؤلۆنۆر و توپلام ولتاژ، دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین بیربیر ولتاژؽن یؽغماقلا اله گلیر:
 
:<math>V_\mathrm{eq} = V_1 + V_2 + \cdots + V_n.</math>
:<math>I_\mathrm{eq} = I_1 = I_2 = \cdots = I_n.</math>
 
'''پارالل''' باغلامادا توپلام دیرنچ،رئزیستور، دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین بیربیر معکوس توپلاماسؽ‌دؽر:
 
:[[فایل:resistors in parallel.svg|سول|thumb|هامؽسؽندا فرقسیز ولتاژ اولان پارالل(یان یانا) باغلانان دیرنچ‌لررئزیستور‌لر]]
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}.</math>
 
پارالل باغلامادا،ولتاژ دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین اوجوندا عئینی و فرقسیز اولاراق، آخؽم دیرنچ‌لرینرئزیستور‌لرین آراسؽندا بؤلۆنۆر:
 
:<math>I_\mathrm{eq} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n.</math>