ماژول:Goalscorers: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

هئچ بیر دییشدیر خلاصه‌سی
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
local pluralAverage = ""
if tonumber(string.format("%.2f",average))==1 then pluralAverage = "" end
text = text .. string.format("%d اویوندا وورولوبدور%s، اورتاسی %."..precision.."g قول هر اویونا حساب اولور%s ", mw.getLanguage('azb'):formatNum(matches), pluralMatches, mw.getLanguage('azb'):formatNum(average), pluralAverage)
 
end