شابلون:وب قایناقلاماسی: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

هئچ بیر دییشدیر خلاصه‌سی
(Created page with "<includeonly>{{ #if: {{#if: {{{وب آدرسی|}}} | {{#if:{{{باشلیق|}}} |1}}}} ||Error on call to شابلون:وب قایناقلاماسی: Parameters ''...")
 
بدون خلاصۀ ویرایش
||Error on call to [[شابلون:وب قایناقلاماسی]]: Parameters '''وب آدرسی''' and '''باشلیق''' must be specified
}}
{{#if: {{{archiveurlساخلانجلاما آدرسی|}}}{{{archivedateساخلانجلاما چاغی|}}}
| {{#if: {{#if: {{{archiveurlساخلانجلاما آدرسی|}}}| {{#if: {{{archivedateساخلانجلاما چاغی|}}} |1}}}}
||Error on call to [[شابلون:وب قایناقلاماسی]]: Parameters '''archiveurl''' and '''archivedate''' must be both specified or both omitted
}}
}}{{#if: {{{یازار|}}}{{{lastسوْن|}}}
| {{#if: {{{authorlink|}}}
| [[{{{authorlink}}}|{{#if: {{{lastسوْن|}}}
| {{{lastسوْن}}}{{#if: {{{firstایلک|}}} | , {{{firstایلک}}} }}
| {{{یازار}}}
}}]]
| {{#if: {{{lastسوْن|}}}
| {{{lastسوْن}}}{{#if: {{{firstایلک|}}} | , {{{firstایلک}}} }}
| {{{یازار}}}
}}
}}
}}{{#if: {{{یازار|}}}{{{lastسوْن|}}}
| {{#if: {{{coauthors|}}}| <nowiki>;</nowiki>&#32;{{{coauthors}}} }}
}}{{#if: {{{یازار|}}}{{{lastسوْن|}}}|
{{#if: {{{تاریخ|}}}
| &#32;({{{تاریخ}}})
| {{#if: {{{ایل|}}}
| {{#if: {{{monthآی|}}}
| &#32;({{{monthآی}}} {{{ایل}}})
| &#32;({{{ایل}}})
}}
}}
|}}
}}{{#if: {{{lastسوْن|}}}{{{یازار|}}}
| .&#32;}}{{
#if: {{{editorدَییشدیریجی|}}}
| &#32;{{{editorدَییشدیریجی}}}:
}}{{#if: {{{archiveurlساخلانجلاما آدرسی|}}}
| {{#if: {{{archiveurlساخلانجلاما آدرسی|}}} | {{#if: {{{باشلیق|}}} | [{{{archiveurlساخلانجلاما آدرسی}}} {{{باشلیق}}}] }}}}
| {{#if: {{{urlوب آدرسی|}}} | {{#if: {{{باشلیق|}}} | [{{{urlوب آدرسی}}} {{{باشلیق}}}] }}}}
}}{{#if: {{{دیل|}}} | &#32;<span style="font-size: 0.95em; font-weight: bold; color:#555;">({{{دیل}}})
[{{{وب آدرسی}}} {{{باشلیق}}}]
}}{{#if: {{{formatبیچیم|}}}
| &#32;({{{formatبیچیم|}}})
}}{{#if: {{{امک|}}}
| .&#32;''{{{امک}}}''
}}{{#if: {{{pagesصفحه|}}}
| &#32;{{{pagesصفحه}}}
}}{{#if: {{{یاییملاییجی|}}}
| .&#32;{{{یاییملاییجی}}}{{#if: {{{یاییملاییجی|}}}{{{lastسوْن|}}}
|
| {{#if: {{{تاریخ|}}}{{{ایل|}}}{{{monthآی|}}} || }}
}}
}}{{#if: {{{یازار|}}}{{{lastسوْن|}}}
||{{#if: {{{تاریخ|}}}
| &#32;({{{تاریخ}}})
| {{#if: {{{ایل|}}}
| {{#if: {{{monthآی|}}}
| &#32;({{{monthآی}}} {{{ایل}}})
| &#32;({{{ایل}}})
}}
}}
}}
}}.{{#if: {{{archivedateساخلانجلاما چاغی|}}}
| &#32;Archived fromساخلانجلانیب [{{{وب آدرسی}}} the original] on {{{archivedateساخلانجلاما چاغی}}}.
}}{{#if: {{{doi|}}}
| &#32;[[|Digital object identifier|DOI]]:[http://dx.doi.org/{{{doi|{{{doilabel|}}}}}} {{{doi}}}].
}}{{#if: {{{accessdaymonth|}}}
| &#32;یوخلانیلیب {{{accessdaymonth}}} {{{accessyear}}}.
}}{{#if: {{{quoteسؤز|}}}
| &nbsp;“{{{quoteسؤز}}}”
}}</includeonly><noinclude>
[[Category:قایناق شابلوْن‌لاری]]
۹۰۷ دَییشیکلیک