شابلون:Taxonomy/Gnathostomata: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

صفحه‌‌نی ' {{Don't edit this line {{{machine code|}}} |rank=infraphylum |link=Gnathostomata |parent=Vertebrata }}' ایله ياراتدی
(صفحه‌‌نی ' {{Don't edit this line {{{machine code|}}} |rank=infraphylum |link=Gnathostomata |parent=Vertebrata }}' ایله ياراتدی)
فرقیسیز