افیون قاراحیصار: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

Created page with "{{ساغدان}} ''' .افیون قره‌حصار''' تورکیه جمهوریتی ‌نين بير بيوك شهري دير. بو شهرين..."
(Created page with "{{ساغدان}} ''' .افیون قره‌حصار''' تورکیه جمهوریتی ‌نين بير بيوك شهري دير. بو شهرين...")
فرقیسیز