اورمیه بؤلگه‌سی: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

کورد کندلری: ۳۰
== اورمیه کندلرین ایندیکی خالق ترکیبی دورمو ==
اورمیه بولگه سینین 599 پارچا کندی اولاراق مرکزی بولوموندن 35 کند گونئی نازلو قصبه سینده 34 کند باش قلا قصبه سینده 33 کند روضه چای قصبه سینده 49 کند برکیشلوچای قصبه سینده 74 کند باراندوز قصبه سینده و هابئله 40 کند تورکمان[[آذربایجان تورکو|تورک]]مان قصبه سینده و 23 کند دول قصبه سینده یئرلشیب.<ref>دایره المعارف آبادی های بخش مرکزی شهرستان اورمیه ،از صفحه 48 تا 100،علی بابایی، انتشارات آینا ،1395</ref>
 
*[[گونئی نازلینازلو قصبه سینینسی|گونئی نازلو قصبه سی]] بوتونلیکده کندلری آذربایجان تورکلریندن[[آذربایجان تورکو|تورک]]لریندن عیبارتدیر.<ref>دایره المعارف آبادی های بخش مرکزی شهرستان اورمیه ،صفحه 50 الی 51،علی بابایی، انتشارات آینا ،1395</ref>
*[[باش قالا قصبه سی|باش قالا قصبه سینین]] 34 دن کند دن 32 کند بتونلیکده [[آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و]] 1 کند [[آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و|[[آذربایجان تورکو|تورک]]]]و [[[[کورد]]]] قاریشق 1 کند ده [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[ارمنی]] قاریشیق دی<ref>همن صفحه 56 الی 57</ref>
*روضه چای قصبه سینده 33 کند دن 20 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و 6 کند بتونلیکده [[کورد]] 5 کند [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[کورد]] قاریشیق 1 کند [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[آسوری]] قاریشیق 1 کند ده [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[کورد]] و [[آسوری]] قاریشیق دیر.<ref>همن صفحه :63 الی 65</ref>
*برکیشلی چای قصبه سینده 49 کند دن 47 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و 1 کند [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[آسوری]] 1 کند ده [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[آسوری]] و [[ارمنی]] <ref>همن صفحه :71 الی 72</ref>
*باراندوز قصبه سیندن 40 کند دن 13 کند قوزئی باراندوز قصبه سینده بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و دیر. باراندوز قصبه سینده 12 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و 11 کند ده بتونلیکده [[کورد]] و هابئله 3 کند ده [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[کورد]] قاریشیق و 1 کند ده [[آسوری]] و [[ارمنی]] قاریشیق دیر. گونئی باراندوز قصبه سینده 34 کند دن 22 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و و 6 کند [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[کورد]] قاریشیق 5 کند بتونلیکده [[کورد]] هابئله 1 کند ده [[آسوری]] و [[ارمنی]] دیر <ref>همن صفحه :80 الی 90</ref>
*تورکمان[[آذربایجان تورکو|تورک]]مان قصبه سینده 40 کند 37 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و 1 کند [[آذربایجان تورکو|تورک]] و [[آسوری]] قاریشیق 2 کند ده [[آذربایجان تورکو|تورک]] ، [[آسوری]] ، [[کورد]] قاریشیق دی.<ref>همن صفحه :95 الی 96</ref>
* دول قصبه سینده 23 کند دن 13 کند بتونلیکده آذربایجان [[آذربایجان تورکو|تورک]]و 10 کند ده بتونلیکده [[کورد]] دیر.<ref>همان صفحه:102</ref>
 
== اؤلکه بولوشمه لری ==