«اورمیه بؤلگه‌سی» نوسخه‌لری‌نین آراسینداکی فرقلری

*32 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]]
*1 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[کورد]] قاریشق
*1 کند ده [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[ارمنیائرمنی]] قاریشیق دی<ref>همن صفحه 56 الی 57</ref>
*[[روضه چای قصبه‌سی]]:
33 کند دن
*47 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]]
*1 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[آسوری]]
*1 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[آسوری]] و [[ارمنیائرمنی]] <ref>همن صفحه :71 الی 72</ref>
*[[قوزئی باراندوزچای قصبه‌سی]]:
*11 کند [[کورد]]
*3 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[کورد]] قاریشیق
*1 کند [[آسوری]] و [[ارمنیائرمنی]] قاریشیق دیر.
[[گونئی باراندوزچای قصبه‌سی]]:
*34 کند دن:
*6 کند [[تورک|آذربایجان تورکلری]] و [[کورد]] قاریشیق
*5 کند [[کورد]] هابئله
*1 کند ده [[آسوری]] و [[ارمنیائرمنی]] دیر <ref>همن صفحه :80 الی 90</ref>
*[[تورکمان قصبه‌سی]]:
40 کند