«نویمارکت این در اوبرفالتز» نوسخه‌لری‌نین آراسینداکی فرقلری