رادیوم: نوسخه‌لر آراسینداکی فرق

صحیفه‌‌نی ' "رادیوم" انگلیسیجه Radium .بیر دمیرکیمی (فلز) ماده رادیواکتیو.ندیر توپراق دمیرکیمی...' ایله يارات
(صحیفه‌‌نی ' "رادیوم" انگلیسیجه Radium .بیر دمیرکیمی (فلز) ماده رادیواکتیو.ندیر توپراق دمیرکیمی...' ایله يارات)
فرقیسیز
تانینمامیش ایستیفاده‌چی