آنامِنونو آچ

آت - زبان‌های دیگر

آت در ۲۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آت-ه قاییت.

دیل‌لر