آتا - زبان‌های دیگر

آتا در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آتا-ه قاییت.

دیل‌لر