آدلاید - زبان‌های دیگر

آدلاید در ۱۳۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آدلاید-ه قاییت.

دیل‌لر