آنامِنونو آچ

آسه‌آن - زبان‌های دیگر

آسه‌آن در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آسه‌آن-ه قاییت.

دیل‌لر