آلاباما ایالتی - زبان‌های دیگر

آلاباما ایالتی در ۱۹۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آلاباما ایالتی-ه قاییت.

دیل‌لر