آلتای جومهوریتی - زبان‌های دیگر

آلتای جومهوریتی در ۱۰۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آلتای جومهوریتی-ه قاییت.

دیل‌لر