آمینو اسید - زبان‌های دیگر

آمینو اسید در ۱۰۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آمینو اسید-ه قاییت.

دیل‌لر