آنا - زبان‌های دیگر

آنا در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنا-ه قاییت.

دیل‌لر