آنتاناناریوو - زبان‌های دیگر

آنتاناناریوو در ۱۳۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنتاناناریوو-ه قاییت.

دیل‌لر