آنتی‌بیوتیک‌ - زبان‌های دیگر

آنتی‌بیوتیک‌ در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنتی‌بیوتیک‌-ه قاییت.

دیل‌لر