آنقولا - زبان‌های دیگر

آنقولا در ۲۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنقولا-ه قاییت.

دیل‌لر