آنکارا - زبان‌های دیگر

آنکارا در ۱۹۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آنکارا-ه قاییت.

دیل‌لر