آچی - زبان‌های دیگر

آچی در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آچی-ه قاییت.

دیل‌لر