اؤزبکیستان شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر