اؤزبک تورکجه‌سی - زبان‌های دیگر

اؤزبک تورکجه‌سی در ۱۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اؤزبک تورکجه‌سی-ه قاییت.

دیل‌لر