اؤلوم - زبان‌های دیگر

اؤلوم در ۱۵۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اؤلوم-ه قاییت.

دیل‌لر