ائو - زبان‌های دیگر

ائو در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ائو-ه قاییت.

دیل‌لر