ائو - زبان‌های دیگر

ائو در ۱۷۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ائو-ه قاییت.

دیل‌لر