ابن سینا - زبان‌های دیگر

ابن سینا در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ابن سینا-ه قاییت.

دیل‌لر