اوتاراکند - زبان‌های دیگر

اوتاراکند در ۱۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوتاراکند-ه قاییت.

دیل‌لر