آنامِنونو آچ

اوتار پرادش - زبان‌های دیگر

اوتار پرادش در ۱۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوتار پرادش-ه قاییت.

دیل‌لر