اوتار پرادش - زبان‌های دیگر

اوتار پرادش در ۱۱۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوتار پرادش-ه قاییت.

دیل‌لر