اود - زبان‌های دیگر

اود در ۱۸۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اود-ه قاییت.

دیل‌لر