اودیسه - زبان‌های دیگر

اودیسه در ۱۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اودیسه-ه قاییت.

دیل‌لر