اوروج - زبان‌های دیگر

اوروج در ۱۰۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوروج-ه قاییت.

دیل‌لر