اوْرتا آفریقا جومهوریتی - زبان‌های دیگر

اوْرتا آفریقا جومهوریتی در ۲۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوْرتا آفریقا جومهوریتی-ه قاییت.

دیل‌لر