اوپرا - زبان‌های دیگر

اوپرا در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوپرا-ه قاییت.

دیل‌لر