اویون - زبان‌های دیگر

اویون در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اویون-ه قاییت.

دیل‌لر