اچ‌تی‌ام‌ال - زبان‌های دیگر

اچ‌تی‌ام‌ال در ۱۲۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اچ‌تی‌ام‌ال-ه قاییت.

دیل‌لر