اکوادور - زبان‌های دیگر

اکوادور در ۲۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اکوادور-ه قاییت.

دیل‌لر