ایکینجی اینگیلیس-افغان ساواشی (۱۸۷۸-۱۸۸۰) - زبان‌های دیگر