بؤلمه:ایدمان - زبان‌های دیگر

بؤلمه:ایدمان در ۲۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:ایدمان-ه قاییت.

دیل‌لر