بؤلمه:تقویملر - زبان‌های دیگر

بؤلمه:تقویملر در ۱۷۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:تقویملر-ه قاییت.

دیل‌لر