بؤلمه:فرهنگ - زبان‌های دیگر

بؤلمه:فرهنگ در ۲۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:فرهنگ-ه قاییت.

دیل‌لر