بؤلمه:قوزئی یمن ایچ ساواشی - زبان‌های دیگر

بؤلمه:قوزئی یمن ایچ ساواشی در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:قوزئی یمن ایچ ساواشی-ه قاییت.

دیل‌لر