بؤلمه:کیتاب - زبان‌های دیگر

بؤلمه:کیتاب در ۱۷۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:کیتاب-ه قاییت.

دیل‌لر