بؤلمه:یاشام - زبان‌های دیگر

بؤلمه:یاشام در ۱۲۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:یاشام-ه قاییت.

دیل‌لر